Mặt bằng tháp Tilia , dự án Empire City Thủ Thiêm

Mặt bằng Tilia từ tầng 2 đến tầng 4

Mặt bằng Tilia tầng 5

Mặt bằng Tilia

Mặt bằng Tilia từ tầng 6 đến tầng 9

Mặt bằng Tilia tầng 10, 12, 14

Mặt bằng Tilia

Mặt bằng Tilia tầng 11, 13, 15

Mặt bằng Tilia

Mặt bằng Tilia tầng 16 đến 28

Mặt bằng Tilia

Mặt bằng Tilia từ tầng 17 đến 29

Mặt bằng Tilia

Layout 1 phòng ngủ tháp T1C

1 phòng ngủ Tháp Tilia

Layout 2 phòng ngủ tháp T1C

2 phòng ngủ tháp Tilia
2 phòng ngủ tháp Tilia

Layout 3 phòng ngủ tháp T1C

3 phòng ngủ tháp Tilia
3 phòng ngủ tháp Tilia

Layout 1 và 2 phòng ngủ tháp T1D

1 phòng ngủ tháp Tilia
2 phòng ngủ tháp Tilia

Layout 1, 2 và 3 phòng ngủ tháp T2C

1 và 2 phòng ngủ tilia
2 và 3 phòng ngủ tháp Tilia
3 phòng ngủ tilia

Layout 1,2 và 3 phòng ngủ tháp T2D

Layout 4 phòng ngủ Duplex Tilia

Duplex Tilia
Duplex Tilia

Bình luận

mood_bad
  • Chưa có bình luận nào.
  • Thêm một bình luận