Mặt bằng Layout tháp Cove Residences, dự án Empire City

Mặt bằng Cove, tầng Duplex 1 và 2

Căn hộ duplex Cove

Mặt bằng Cove, tầng Duplex 3 và 4

Căn hộ duplex Cove

Mặt bằng Tháp Cove, tầng 5

Mặt bằng Cove tầng 5

Mặt bằng Tháp Cove, tầng 6 đến 15

Mặt bằng tháp Cove Residences tầng 6 đến tầng 15

Layout 2 phòng ngủ Tháp Cove Residences

Layout 2 phòng ngủ cove residences

Layout 3 phòng ngủ Tháp Cove Residences

Layout 3 phòng ngủ Tháp Cove Residences​
Layout 3 phòng ngủ Tháp Cove Residences​
Layout 3 phòng ngủ Tháp Cove Residences​

Layout 4 phòng ngủ Tháp Cove Residences

Layout 4 phòng ngủ Tháp Cove Residences​

Layout Duplex tầng 1 và 2 Cove Residences

Layout Duplex tầng 1 và 2 Cove Residences​
Layout Duplex tầng 1 và 2 Cove Residences​

Layout Duplex tầng 3 và 4 Cove Residences

Layout Duplex tầng 3 và 4 Cove Residences​
Layout Duplex tầng 3 và 4 Cove Residences​

Bình luận

mood_bad
  • Chưa có bình luận nào.
  • Thêm một bình luận